abonneer op nieuwsbrief
Volg ons op    Facebook     Linkedin
mijn account
Contact  •  English Summary  •  A A A

Overzicht gesubsidieerde projecten

734 resultaten

Natuurbeleving voor ouderen met dementie

Stichting Het Bewaarde Land

2016 - maart

Deskundigheidsbevordering

€ 15000

Noord Brabant

20150375

Stichting Het Bewaarde Land (SBL) ontwikkelt trainingen om de helende werking van natuur in te zetten voor mensen met dementie en ouderen met een beperking. De trainingen zijn gericht op de begeleiders van ouderen. Aan het project is een onderzoek gekoppeld, uitgevoerd door de leerstoelgroep Gezondheid en Maatschappij van de Wageningen Universiteit, en een documentaire. SBL werkt nauw samen met o.a. de Wageningen Universiteit, zorginstellingen, Programmaraad Zorg vernieuwing Psychogeriatrie, Het Groene Woud, Instituut voor Natuureducatie.


Delen


Stop eenzaamheid zelf!

Stichting Hulp in Praktijk (HiP)

2016 - januari

Ontmoeting

€ 6333

Utrecht

20150372

Een pilot van HiP in Rotterdam en Veenendaal, waar 40 eenzame ouderen worden gekoppeld aan 40 vrijwilligers. De ouderen gaan onder begeleiding aan de slag met een (te vervaardigen) werkboek met daarin praktische opdrachten, die gedurende 15 weken worden uitgevoerd. Doel is om ouderen in contact te brengen met de buurt/wijk en het netwerk te ontsluiten. De opdrachten zijn samengesteld door Cruciaal GGZ, die ook de vrijwilligers traint.


Delen


Signaleren kun je leren

Stichting Welzijn Castricum

2016 - januari

Deskundigheidsbevordering

€ 1465

Noord Holland

20150371

St. Welzijn Castricum organiseert op 4 feb. een dag voor haar 150 vrijwilligers werkzaam in het ouderenwerk in Castricum. Zij krijgen scholing in het deskundig signaleren op terreinen als dementie, sociaal isolement, onvoldoende persoonlijke scholing, psychische en verslavingsproblematiek, dreiging van geweld etc. Met als resultaat meer deskundig in het zo vroeg mogelijk signaleren van problematiek en adequaat verwijzen.


Delen


Dementie.nl

Alzheimer Nederland

2016 - maart

Deskundigheidsbevordering

€ 70000

Utrecht

20150370

In Nederland is meer dan de helft van alle mantelzorgers zwaar tot overbelast en hebben circa 750.000 (in)directe mantelzorgers voor mensen met dementie hulp nodig. Om hen te helpen lanceert Alzheimer Nederland dementie.nl. De website helpt met het delen van ervaringen, het organiseren van zorg, het wegnemen van onzekerheden en het vinden van lotgenoten, het aanbieden van op maat gesneden diensten en producten en geven van professionele tips en adviezen.


Delen


Bijna Vergeten Voorwerpen

Stichting Volle Grond

2016 - januari

Intergenerationeel

€ 4000

Gelderland

20150367

In het kunstproject Bijna vergeten zaken staat de ontmoeting tussen verleden en heden, tussen senioren onderling en tussen jong en oud centraal. Ouderen uit Amsterdam gaan op zoek naar de herinneringen en verhalen over het dagelijks leven van vroeger aan de hand van (bijna) vergeten voorwerpen. Het project bestaat uit 3 onderdelen: Museumdag, Portretten en Expositie. Het project is een vervolg op een succesvolle pilot in 2014.


Delen


In Balans; voorkom vallen!

Stichting Sportsupport Kennemerland

2016 - januari

Recreatie

€ 1125

Noord Holland

20150365

In Balans is een cursus voor ouderen uit de wijk Schalkwijk in Haarlem, die nog kunnen lopen maar onzeker en bang zijn om te vallen. De deelnemers leren wat ze kunnen doen om valongelukken te voorkomen, welke factoren een rol spelen bij het ontstaan van valongelukken, hoe je onveilige situaties in huis kunt verbeteren en hoe actief zijn/bewegen helpt om steviger op je benen te staan.


Delen


Multiculturele Christelijke Ouderenzorg

SKIN-Rotterdam

2016 - februari

Meervoudige doelstelling

€ 5000

Zuid Holland

20150361

SKIN traint/informeert de vaste kern van 40 vrijwilligers over (1) omgaan met verlies, (2) mantelzorg (wat is het en welke voorzieningen bestaan er) en (3) ouderenbonden (wat zijn dit en wat heb je er aan). Daarnaast wordt een bundel met multiculturele christelijke liedjes van vroeger gemaakt; muziek van vroeger uit eigen taal & cultuur is een goed communicatiemiddel is, ook in het contact met dementerende ouderen.


Delen


Ouderenparticipatie Haren

Stichting Gemeenschapshuis Haren

2016 - januari

Ontmoeting

€ 2500

Noord Brabant

20150358

In het plattelandsdorp Haren (710 inwoners) wonen 129 ouderen waarvan velen eenzaam zijn. Het gemeenschapshuis speelt een belangrijke sociale rol als ontmoetingsplek waar met name ouderen naast het gezellig samen zijn kunnen eten, vergaderen, biljarten, gymnastieken en lezen. Het gemeenschapshuis wordt verbouwd en het aantal activiteiten uitgebreid met o.a. gezamenlijk koken.


Delen


Kom, dans met mij…

Internationaal Danstheater

2016 - januari

Cultuur

€ 8400

Noord Holland

20150349

In 12 weken wordt een dansvoorstelling voor 65-plussers voorbereid in de geest van de voorstelling Danzón (een trage Cubaanse dans) van het Internationaal Danstheater. Een Danssalon is een voorstelling van 10 paren (10 ouderen en 10 vrijwilligers) in ongedwongen sfeer, ook het publiek neemt deel. De Danssalons worden 7 keer opgevoerd in Amsterdam en Eindhoven. Samenwerkingspartners zijn Dans in School en Vier het Leven. Foto – Hans Hordijk.


Delen


Blekkerhoek in Beweging

Speeltuinvereniging Blekkerhoek

2015 - november

Recreatie en Sport

€ 4000

Overijssel

20150346

De speeltuinvereniging Blekkerhoek plaatst een ouderenbewegingstoestel in een bestaande speeltuin in de wijk Blekkerhoek in Raalte. In samenwerking met zorg- en welzijnsorganisaties, zoals Landstede Welzijn en Zorggroep Raalte, worden beweegactiviteiten gekoppeld aan het toestel. Doel is om bewegen te stimuleren en om de contacten tussen ouderen en leeftijdsgenoten én kinderen te bevorderen.


Delen


734 resultaten


Delen