abonneer op nieuwsbrief
Volg ons op    Facebook     Linkedin
mijn account
Contact  •  English Summary  •  A A A

Overzicht gesubsidieerde projecten

762 resultaten

Vaarvakantie 2016

Amie Ouderenzorg

2017 - januari

Recreatie en Sport

€ 2.000,00

2015/198

Het betreft een 5-daagse vaarvakantie voor de bewoners, mantelzorgers en externe gasten van de 3 locaties van Amie (Bentveld, Zandvoort en Bennebroek) met de Stichting Varende Recreatie Prins Willem-Alexander.


Delen


Cultuurmanager en boekingssysteem Rosa Spier Huis

Rosa Spier Huis

2016 - december

Meervoudige doelstelling

€ 43.500,00

2016/330

In 2018 verhuist het Rosa Spier Huis naar een nieuwe locatie in Laren. Dit biedt kansen om het huis te positioneren als een toegankelijk kunstcentrum, het culturele programma uit te breiden en meer externe bezoekers aan te trekken. Om deze ambitie te realiseren willen ze de functie van de cultuurmanager uitbreiden en een online reserverings- en ticketsysteem integreren in een nieuwe website.


Delen


Stichting Het Raadhuis

Stichting Het Raadhuis

2016 - december

Meervoudige doelstelling

€ 30.000,00

2016/277

De Praktijk Ouderengeneeskunde Bertholet is de 1ste zelfstandige praktijk ouderengeneeskunde van Nederland en een initiatief van dokter/geriater Esther Bertholet. Zij stelt dat een laagdrempelige voorziening waar ouderen actief kunnen blijven en contacten kunnen blijven onderhouden tot vertraging leidt van verdere achteruitgang en verlenging van zelfredzaamheid. Zij begint een nieuwe type opvang, tussen buurthuis en dagopvang in.


Delen


De Bus -Tijd voor Talent

Stichting Keunstwurk

2016 - december

Cultuur

€ 10.000,00

2016/306

Stichting Keunstwurk trekt met een bus door Achtkarspelen en Smallingerland en nodigt ouderen uit in hun eigen omgeving en in hun eigen taal hun verhaal over wensen en beleving van kunst en cultuur te doen. Bij de invulling en uitvoering van de 15 projecten (ca 1500 deelnemers) die daaruit voortvloeien zijn de ouderen nauw betrokken. Het project sluit af met een symposium tijdens het grote Leeuwarder event Europese Culturele Hoofdstad 2018.


Delen


Vraagelkaar Geluksbankjes

Vraagelkaar B.V.

2016 - december

Ontmoeting

€ 7.500,00

2016/228

Vraagelkaar Geluksbankjes staan bij zorginstellingen, in het centrum en bij welzijnscentra. De bankjes zijn bedoeld om ouderen met elkaar in contact te brengen voor een ontmoeting en/of praktisch ondersteuning: neem plaats op het bankje en deel jouw verhaal met degene die naast je zit of laat je inspireren en ontdek wat jij voor een ander kan betekenen! Ook wordt verwezen naar www.vraagelkaar.nl en de mogelijkheid om telefonisch contact op te nemen.


Delen


Gastspreker Oorlogen:tweede generatie aan het werk

Stichting Gastsprekers Oorlogen

2016 - december

Intergenerationeel

€ 4.000,00

2016/312

Tien 2e generatie oorlogsslachtoffers worden door een professional (tekstschrijver/regisseur) opgeleid tot gastsprekers op lagere en middelbare scholen. Met aandacht voor vragen als: hoe vertel je als 2e generatie het verhaal van bijv. de Holocaust aan jongeren? welke (kunst) vorm en middelen gebruik je daarbij? Het doel is een brug te slaan tussen ouderen en jongeren, de jongeren inzicht te geven in onze geschiedenis, racisme tegen te gaan.


Delen


Ondersteuning Weduwen en Weduwnaars Krimpen

ContourdeTwern

2016 - november

Ontmoeting

€ 8.252,00

2016/263

In Krimpen aan den IJssel zijn relatief veel weduwen en weduwnaars die zelfstandig thuis wonen. ContourdeTwern zet in samenwerking met Indigo Preventie Rijnmond een sociaal netwerk op waar lotgenoten elkaar kunnen steunen in het rouwproces. Gekozen is voor een wekelijkse inloop met inzet van opgeleide vrijwilligers (lotgenoten, die de cursus Rouwverwerking hebben gevolgd). Een soortgelijk project wordt momenteel met succes uitgevoerd in Tilburg.


Delen


Leergaloos

Stichting Leergaloos

2016 - november

Intergenerationeel

€ 7.500,00

2016/282

Senioren ondersteunen gedurende 2-6 uur per week een leerkracht op een basisschool in hun eigen omgeving/wijk. De senior geeft aan bij welke activiteit hij of zij kan helpen en de leerkracht geeft aan wat voor een soort ondersteuning hij of zij zoekt. Hij/zij geeft geen les. Door het structurele samenbrengen van senioren, leerkrachten, ouders en kinderen worden nieuwe netwerken in de wijk gecreëerd waarbij men elkaar leert kennen en van elkaar leert.


Delen


Sweet 70

Vereniging de Modestraat

2016 - november

Intergenerationeel

€ 7.000,00

2016/287

Sweet 70 verbindt 70-plussers uit de Amsterdamse buurten Buiksloot en Nieuwendam met elkaar en met buurtbewoners van andere generaties. Acht betaalde zzp'ers en 40 vrijwilligers zetten zich in om van de (re)creatieve activiteiten – o.a. make over, styling en visagie, lichamelijke verzorging, trip down memory lane – een succes te maken. Ouderen worden geworven door o.a. inzet van 'ouderenambassadeurs', ouderen, die als deelnemer actief waren bij het eerste project in 2015. Vereniging de Modestraat is gelieerd aan Stichting Broedstraten.


Delen


Komt het zien, komt het horen!

Stichting Komt het Zien!

2016 - oktober

Recreatie

€ 5.100,00

2016/244

St. Komt het Zien! maakt 6 uitvoeringen van 'Koud Kunstje!' van Wintercircus Arlette Hanson in theaters toegankelijk voor blinden en slechtzienden. Dit met inzet van live audiodescriptie, een voelplein met maquettes van het decor/attributen/kostuumstukken (incl. uitleg artiesten) en een meet & feel na afloop met de artiesten. Het project is uniek in Nederland en kan trendzettend zijn voor andere evenementen.


Delen


762 resultaten


Delen