abonneer op nieuwsbrief
Volg ons op    Facebook     Linkedin
mijn account
Contact  •  English Summary  •  A A A

Missie en kerntaken

Missie

Fonds Sluyterman van Loo – Ouderenprojecten bevordert de kwaliteit van leven van ouderen in Nederland en in het Caribisch deel van het Koninkrijk.

Jaarlijks ondersteunen wij enkele honderden initiatieven en projecten met een financiële bijdrage. Dit zijn projecten die zich primair richten op kwetsbare ouderen. In veel van deze projecten spelen vrijwilligers, met name actieve senioren, een belangrijke rol.

Kernwaarden die wij hanteren zijn
Waardigheid
gezien worden en jezelf zien | van betekenis zijn en blijven
Zingeving
      waarvoor kom ik mijn bed uit | terugblikken op het leven | verdieping
Autonomie
    regie behouden | keuzes kunnen maken

Fonds Sluyterman van Loo is een onafhankelijke stichting die over eigen financiële middelen beschikt.

Kerntaken

Subsidie
Het fonds ondersteunt projecten die het welzijn van kwetsbare ouderen in Nederland en het Caribisch deel van het Koninkrijk bevorderen, zie aanvragen.

Huisvesting ouderen
Nieuw Akerendam
te Beverwijk bevat 114 service appartementen voor ouderen.

Culturele activiteiten
Het fonds houdt het rijksmonument Akerendam te Beverwijk in stand. Op Akerendam is ook het kantoor van Fonds Sluyterman van Loo gevestigd. Regelmatig worden hier culturele activiteiten georganiseerd.

Bestuur
Het fonds wordt bestuurd door het College van Regenten. Dit college vergadert vier maal per jaar, waarbij besluiten worden genomen over subsidieaanvragen. Het bureau van het fonds bereidt de besluitvorming voor.

Financiën
Het fonds beschikt over een vermogen. Met het rendement daarvan financiert de stichting haar kosten en activiteiten, waaronder het verstrekken van financiële bijdragen.
Het beleggingsstatuut van de stichting kunt u hier als PDF bekijken.

Fonds Sluyterman van Loo is lid van de FIN, de Vereniging van Vermogensfondsen in Nederland en onderschrijft de Gedragscode van de FIN.
Het fonds is door de Belastingdienst gerangschikt als ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling).

 

 

Delen