abonneer op nieuwsbrief
Volg ons op    Facebook     Linkedin
mijn account
Contact  •  English Summary  •  A A A

Nieuwsbericht

Terugblik door René Mazel, regent

16 mei 2013

Mr. R.G. (René) Mazel

Begin 2013 eindigde mijn lidmaatschap van het College. Ik heb daar erg veel plezier aan beleefd, maar de maximale zittingstermijn verstreek. Ik heb in het College altijd oog gehad voor de regels van good governance, en ik heb die ook – als dat al nodig was – steeds bepleit. De maximale zittingstermijn is dus in de statuten vastgelegd, en ik vind dat je daar niet van moet willen afwijken. Ik wil daar graag nog wat om heen vertellen.

Wie ben ik?
Ik ben René Mazel. Na mijn studie staats- en administratief recht in Leiden heb ik ruim 41 jaar bij de Rijksoverheid gewerkt, doorgaans in een juridische functie. Dat waren achtereenvolgens vijf ministeries, waarvan de ministeries van Algemene Zaken en Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties als laatste. Ik vond het als ambtenaar belangrijk om ook ervaring op te doen in nevenfuncties in de maatschappij. Nevenfuncties bieden de kans om te ervaren hoe anderen reageren op de overheid en nieuwe wetgeving. Ik heb bijvoorbeeld lange tijd in diverse functies deelgenomen aan het bestuur van een middelgrote zorginstelling in Den Haag, inmiddels Stichting Saffier De Residentie geheten. Ik vond het belangrijk om mezelf en mijn bestuurlijke ervaring in te zetten voor het welzijn van ouderen, die niet meer zelfstandig kunnen wonen. En, omgekeerd, mijn ervaringen in die stichting kon ik de afgelopen 12 jaar goed benutten in het College.

Waar denk ik met het meeste plezier aan terug?
Dat is in de eerste plaats de collegiale teamgeest in het college. Ik kreeg er alle ruimte voor mijn innerlijke drijfveer om als vermogensfonds het goede voorbeeld te geven bij het toepassen van de regels van good governance. Niet dat het veel discussie opleverde, dat niet: iedereen was geïnteresseerd in nieuwe ontwikkelingen, en de wens om voorop te lopen werd breed gedeeld. We waren dan ook gezamenlijk trots toen onze stichting de Transparantprijs won voor het beste jaarverslag in onze categorie.

Die drijfveer om voorop te lopen, motiveert onze stichting op veel terreinen. Als voorbeeld denk ik aan het aanvraagproces. Via de website kan een aanvrager nu een quick scan uitvoeren om te toetsen of zijn subsidieaanvraag kans op succes heeft. Die quick scan is simpel en snel, en geeft zonder veel inspanning een indruk of een projectaanvraag kans van slagen heeft. Dat scheelt de aanvrager veel tijd, en vermindert de onzekerheid.

In de afgelopen 12 jaar heeft de stichting zich ontwikkeld vanaf een aarzelende start met het toekennen van subsidies voor ouderenprojecten tot een geroutineerd vermogensfonds dat beschikt over veel expertise en goede procedures die horen bij subsidiëring op ruime schaal. Ik ben er trots op dat ik daaraan heb kunnen bijdragen.

In diezelfde tijd is de maatschappelijke opinie over doorwerken aan het eind van de carrière enorm veranderd; daar ben ik blij om want ik ben zelf een groot voorstander van doorwerken zolang je lichaam nog genoeg energie heeft om door te gaan – en zolang je nog plezier hebt in werken. Werk en energie moeten goed in balans zijn, vind ik. Vroeger was het normaal om al vóór je zestigste te stoppen. Nu is dat echt anders. Ik vind dat geweldig en als 65-plusser kan ik zelf ook nog steeds genieten van mijn werk.

Waar ik persoonlijk ook veel plezier aan heb beleefd, is mijn eigen regentenproject. De leden van het College mogen elk persoonlijk éénmalig een eigen project voor subsidiëring voordragen, dat een beetje mag afwijken van de kaders van de stichting. In mijn geval was dat een nieuw gebouw voor de dagopvang van psycho-geriatrische cliënten in Huize Welgelegen in Curaçao. Een nieuw gebouw bood de gelegenheid dat de somatische cliënten meer aandacht van de verzorgsters kunnen krijgen doordat die niet langer ook op de psycho-geriatrische cliënten hoeven te letten. Die laatste groep bejaarden kan nu meer op hun problematiek toegesneden zorg krijgen. En de verzorgsters konden hun kennis en ervaring verder verdiepen door gerichte cursussen in wat voor elke groep cliënten het beste is.

Al met al heb ik genoten van mijn deelname aan een vooruitstrevend, collegiaal en goed bestuur van een stichting dat heel mooie projecten voor ouderen financieel mogelijk maakt!

 

Delen