abonneer op nieuwsbrief
Volg ons op    Facebook     Linkedin
mijn account
Contact  •  English Summary  •  A A A

Nieuwsbericht

Peter Blumenthal, regent/penningmeester neemt afscheid

16 mei 2013

Sinds 1978 ben ik betrokken bij Stichting/Fonds Sluyterman van Loo (SvL). Werkzaam in de wereld van beleggingen bij Pierson, Heldring & Pierson (PHP) werd ik in dat jaar door de heer L.W. Sluyterman van Loo, firmant van PHP, tevens voorzitter van SvL, verzocht om mijn licht te laten schijnen over de samenstelling van de effectenportefeuille van SvL.

Die bestond toen ter tijd, als ik mij dat goed herinner, voor ruim 70% uit aandelen ‘Koninklijke Olie’. Daarnaast waren er nog enige olie-industrie gerelateerde beleggingen. Omdat, toen zeker, maar ook nu nog wel, in Nederland het adagium geldt ‘never sell Shell’, heb ik mij beperkt tot het bevestigen dat de portefeuille er prima uitzag. Toen was verantwoorde spreiding kennelijk nog geen belangrijke overweging bij de samenstelling van effectenportefeuilles. Vast staat dat het grote vermogen dat bij SvL gevormd is, te danken is aan jarenlang belegging in de ‘Koninklijke’.

In de zeven jaren vóór mijn benoeming in mei 2002 tot regent/penningmeester van SvL was ik adviseur van de beleggingscommissie van SvL, aanvankelijk met de PHP pet op, vervolgens, na mijn pensionering, onafhankelijk.

Na mijn rechtenstudie in Leiden (1955) ben ik, na ook nog twee jaar militaire dienst, mijn professioneel leven begonnen in het bankwezen, aanvankelijk bij Bank Mees & Hope. Vervolgens ben ik in 1976 overgestapt naar PHP. Al vanaf het begin had ik affiniteit met de wereld van beleggingen en heb ik na een brede basis kennis verworven te hebben, leiding gegeven aan afdelingen die zich bezig hielden met het zaken doen met binnen- en buitenlandse professionele beleggers (beleggingsfondsen, pensioenfondsen en wat dies meer zij). In 1986 trad ik toe tot de directie van PHP. Eind 1995 ging ik met pensioen. Vervolgens kon ik mijn kennis en ervaring inzetten als adviseur van beleggingscommissies van pensioenfondsen en beleggingsmaatschappijen, en niet in de laatste plaats voor SvL.

Als er één fenomeen is dat mij steeds begeleid heeft, dan is dat voortschrijdend inzicht: dat is ook het omarmen van verandering in de maatschappij en markten.

Ik heb een mooie tijd bij SvL gehad: leuke, professionele collega’s in het College van Regenten, bekwame staf, interessante ontwikkelingen, toepassen van voortschrijdend inzicht ook op het gebied van ouderenwelzijn. Ik heb mij kunnen uitleven in het formuleren van het beleggingsbeleid (beleggingsstatuut) en het uitvoeren daarvan, met als resultaat dat de portefeuille, zeer verantwoord, heel anders is samengesteld dan in 1978.

Op 16 mei 2013 kwam er een einde aan mijn lange meer of minder intensieve verhouding met SvL. Echter, omdat SvL een buitengewoon transparante organisatie is, zal ik moeiteloos, natuurlijk op afstand en passief, de ontwikkelingen blijven volgen. Ik dank het college voor de vriendschap en het vertrouwen en wens SvL doorgaand en doorslaand succes toe met het nieuwe beleid gericht op kwetsbare ouderen, ondersteuning vooral van initiatieven om een ‘kwade oude dag’ te voorkomen en het hanteren van een emancipatoire benadering die uitgaat van waardigheid (dignitas) en zingeving.

 

Delen