abonneer op nieuwsbrief
Volg ons op    Facebook     Linkedin
mijn account
Contact  •  English Summary  •  A A A

Nieuwsbericht

Maatschappelijk investeringsfonds beste stimulans voor innovaties

20 oktober 2014

Persbericht:

Else en Fonds Sluyterman van Loo gaan samenwerken in maatschappelijk investeringsfonds.

Investeren blijkt een betere stimulans te zijn voor duurzame verandering dan geld doneren. Deze visie delen Stichting Else en Fonds Sluyterman van Loo. Daarom is in oktober 2014 Fonds Sluyterman van Loo toegetreden tot het maatschappelijk investeringsfonds Else B.V. Samen investeren ze in creatieve innovaties die hardnekkige problemen in de zorg helpen oplossen. Het maatschappelijk rendement van de sociale investeringen staat voorop. Financieel rendement vloeit terug naar Else BV zodat het opnieuw kan worden ingezet.

Verandering en vernieuwing in de zorg zijn noodzakelijk, en daar hoort een andere vorm van financiering bij: geen subsidie maar een investering. Vanuit deze visie steunt Else B.V. beginnende ondernemingen met durfkapitaal, eigen expertise en het eigen netwerk. Het feit dat een investering maatschappelijk of financieel rendement moet opleveren, stimuleert de creativiteit en de doeltreffendheid van de innovaties. Daarom richtte Stichting Else in 2013 het investeringsfonds Else B.V. op. Doordat de geïnvesteerde bedragen op termijn weer terugvloeien naar Else B.V., ontstaat een revolving fund dat telkens opnieuw kan worden ingezet. Fonds Sluyterman van Loo heeft zich nu bij het investeringsfonds aangesloten.

In het afgelopen jaar heeft Else B.V. in drie initiatieven geïnvesteerd:
● Andere Handen Community: een (e)learning community waar zorgprofessionals van en met elkaar leren.
● MemorieCare: een organisatie die ouderen met dementie helpt met het ophalen van herinneringen door gebruik van verschillende (technologische) hulpmiddelen.
● ANNO12: een nieuwe zorgverzekeraar met een coöperatie rechtsvorm. ANNO12 wil een bewust gezonde leefstijl stimuleren, ook bij verzekeringnemers met chronische ziekten of beperkingen.

Stichting Else
De wortels van Stichting Else liggen in het kruiswerk en de gezinsverzorging, ofwel de verpleging en verzorging thuis. Else maakt zich sterk voor zorg die de cliënt en diens zelfstandigheid centraal stelt. Een respectvolle, warme en gelijkwaardige relatie tussen zorgverlener, cliënt en zijn/haar leefomgeving is dan een belangrijke voorwaarde voor goede zorg.

Fonds Sluyterman van Loo
Fonds Sluyterman van Loo (1916) is een vermogensfonds dat de kwaliteit van leven wil bevorderen van kwetsbare ouderen in Nederland en het Caribische deel van het koninkrijk. Het ondersteunt jaarlijks een paar honderd initiatieven en projecten die zich primair richten op kwetsbare ouderen.

Vaak spelen daarbij actieve senioren een belangrijke rol als vrijwilliger. Autonomie, waardigheid, zingeving en welbevinden van ouderen vormen de uitgangspunten van het beleid.

Delen