abonneer op nieuwsbrief
Volg ons op    Facebook     Linkedin
mijn account
Contact  •  English Summary  •  A A A

Nieuwsbericht

Martine Busch, nieuwe regent

2 mei 2016

Fonds Sluyterman van Loo was mij beslist niet onbekend toen ik eind 2015 toetrad als lid van het College van Regenten. Integendeel, van de fondsen die zijn aangesloten bij de Vereniging van Fondsen in Nederland (FIN), was dit voor mij altijd een van de voorbeeldfondsen. Fonds Sluyterman van Loo is pro-actief en innovatief ingesteld. Het werkte als een van de eerste in de branche met themaprogramma’s, geeft zelf actief nieuwe ontwikkelingen mee vorm, kiest voor krachtige samenwerkingsverbanden en stimuleert bij projecten een goede balans tussen enthousiasme en professionaliteit bij projectleiders. Geweldig om hier nu zelf ook bij betrokken te kunnen zijn.

De doelgroep van het fonds spreekt mij zeer aan. Omdat ik oorspronkelijk ben opgeleid als orthopedagoog – ik heb 10 jaar in onderwijsondersteuning en hulpverlening gewerkt – ben ik met name ge├»nteresseerd in de potentie van de mens en overtuigd van het belang van een leven lang leren.

Het nieuwe begrip ‘positieve gezondheid’ waarin gezondheid wordt opgevat als bestaande uit zes dimensies en dus niet alleen uit afwezigheid van ziekte, biedt juist ook voor ouderen en de zorg voor ouderen interessante aanknopingspunten. Sociale participatie en zingeving bijvoorbeeld zijn voor het ervaren van gezondheid en veerkracht van groot belang. Veel van de projecten die door het Fonds gesteund worden, leveren hier een zinvolle en vaak ook inspirerende bijdrage aan.

In mijn werk als mede-oprichter en directeur van het Van Praag Instituut heb ik veel te maken met de groep kwetsbare ouderen, met name mensen met dementie. Het Van Praag Instituut houdt zich bezig met de ontwikkeling en implementatie van complementaire zorg. Die bestaat uit een diversiteit aan interventies – van ontspanningsoefeningen tot massage, van muziek tot yoga, van aromazorg tot therapeutic touch – gericht op het verhogen van comfort, welbevinden en kwaliteit van leven. Complementaire zorg wordt dan ook veel toegepast in de ouderenzorg, als aanvulling op de dagelijkse zorg. De sector is me dus niet vreemd.

Ook de fondsenwereld ken ik goed, zowel als bestuurder – ik ben o.a. bestuurslid van Stichting de Zaaier en lid geweest van het bestuur van de FIN – als vanuit de rol van aanvrager.

Ik verheug me erop om met mijn kennis en ervaring bestuurlijk en inhoudelijk bij te dragen aan de missie van Fonds Sluyterman van Loo en daarmee aan de kwaliteit van leven van een groeiende groep mensen in onze samenleving.

Delen