abonneer op nieuwsbrief
Volg ons op    Facebook     Linkedin
mijn account
Contact  •  English Summary  •  A A A

Nieuwsbericht

Minister van OCW en Staatssecretaris van VWS ondertekenen convenant Ouderen en cultuur

18 juni 2013

Persbericht: Samen met publieke én private partijen ondertekenden Minister Bussemaker van OCW en staatssecretaris Van Rijn van VWS het convenant Ouderen en cultuur. De ondertekening vormt de start van het meerjarenprogramma Lang leve kunst dat tot doel heeft cultuurparticipatie door ouderen (65+) te bevorderen. Cultuurparticipatie heeft een belangrijk positief effect op de vitaliteit, de gezondheid en het welzijn van ouderen. 

De ondertekenaars zetten zich de komende jaren gezamenlijk in voor meer aandacht voor het onderwerp. Initiatiefnemers en medeondertekenaars zijn: de private ouderenfondsen Stichting RCOAK en Fonds Sluyterman van Loo, in samenwerking met VSBfonds, vereniging NOV, het Fonds voor Cultuurparticipatie en het Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie en Amateurkunst (LKCA).

De lancering van het meerjarenprogramma Lang leve kunst vond plaats in het Stedelijk Museum op dinsdag 18 juni. Tijdens de bijeenkomst werd ook het boek Lang leve kunst gepresenteerd. Hierin zijn opiniërende en informatieve bijdragen gebundeld van toonaangevende auteurs uit de kunst-, welzijn- en zorgwereld maar ook uit de politiek en wetenschap. Doel van de publicatie is een impuls te geven aan een meer positieve beeldvorming rond ouderen en de kansen zichtbaar te maken voor culturele instellingen die deze groep met zich meebrengt. Onder meer Hedy d’Ancona, Dingeman Kuilman, Paul Schnabel en Hein Janssen werkten mee aan het boek. Het boek is onderdeel van het meerjarenprogramma en wordt uitgegeven door NAi Publishers in Rotterdam.

Daarnaast werd de website www.langlevekunst.nl gelanceerd waarop alle informatie over het meerjarenprogramma te vinden is.

In 2015 zijn drie miljoen Nederlanders 65 jaar of ouder. Met het groeien van deze groep groeien zowel de kansen als de noodzaak om meer aandacht te besteden aan ouderen en cultuurparticipatie. Ouderen hebben veelal tijd en behoefte om op tal van manieren aan kunst en cultuur deel te nemen. Bovendien bevordert bezig zijn met cultuur en cultuurbeoefening het welzijn en de gezondheid van ouderen. Het ontwikkelt talent en versterkt eigenwaarde, brengt ouderen in contact met anderen en maakt mensen onderdeel van een sociaal netwerk. Het convenant Ouderen en cultuur ligt aan de basis van het programma Lang leve kunst waarmee de partners de komende jaren inzetten op de bevordering van cultuurparticipatie door ouderen.

Lees hier het convenant Ouderen en cultuur en kijk op www.langlevekunst.nl voor meer informatie over het programma en het boek.

 

Delen