abonneer op nieuwsbrief
Volg ons op    Facebook     Linkedin
mijn account
Contact  •  English Summary  •  A A A

Nieuwsbericht

156 kunstprojecten voor en door ouderen financieel ondersteund

7 mei 2014

De ouderenfondsen zijn blij verrast door het aantal van 275 aanvragen voor het themaprogramma van Lang Leve Kunst. Mede dankzij het VSBfonds konden 156 projecten worden gehonoreerd. “We zien dat het onderwerp sterk leeft”, aldus Frieda de Pater, directeur van Stichting RCOAK. “De olievlek van Lang Leve Kunst wordt steeds groter en dat is fantastisch nieuws omdat steeds meer ouderen met kunst bezig kunnen en zullen zijn”, aldus Koeno Sluyterman van Loo, secretaris-directeur van Fonds Sluyterman van Loo.

Eén van de financieringsmogelijkheden binnen Lang leve kunst is het gelijknamige themaprogramma van Fonds Sluyterman van Loo en Stichting RCOAK. Organisaties en burgerinitiatieven konden tot 1 maart 2014 een bedrag van maximaal € 3.000 aanvragen voor hun concrete project waarin ouderen actief met kunst aan de slag gaan. In welke kunstvorm dan ook.

Blij verrast
De fondsen zijn blij verrast door het mooie aantal van 275 aanvragen. “We zien dat het onderwerp sterk leeft”, aldus Frieda de Pater, directeur van Stichting RCOAK. In totaal zijn 156 aanvragen gehonoreerd. Het gaat om projecten verdeeld over het hele land en in allerlei kunstdomeinen, waarbij de beeldende kunst het sterkst vertegenwoordigd is.

Lang leve kunst festival
Vanaf half april gaan de projecten van start. “De olievlek van Lang leve kunst wordt zo steeds groter en dat is fantastisch nieuws omdat steeds meer ouderen met kunst bezig kunnen en zullen zijn”, aldus Koeno Sluyterman van Loo, secretaris-directeur van Fonds Sluyterman van Loo. “We hopen een deel van het resultaat van deze projecten terug te zien op het eerste Lang leve kunst-festival in mei 2015”.

VSBFonds is co-financier
Voor de 156 projecten is een bedrag toegekend van in totaal € 424.676. Dat is hoger dan het vooraf door beide fondsen geraamde bedrag, maar omdat het VSBfonds als co-financier wil optreden is deze omvangrijke donatie toch mogelijk.

Verdeling over het land
De helft van de toegekende projecten komt uit de randstad (Noord-Holland, Zuid-Holland en Utrecht), de rest van daarbuiten. De grootste provincie buiten de randstad is Noord-Brabant met 29 projecten. Flevoland en Drenthe zijn met beide 3 projecten het minst sterk vertegenwoordigd.

Verdeling over kunstdomeinen
Kunstdomeinen ( 1 per aanvraag)    Aantal toegekend        %  toegekend
Beeldende kunst                                       80                51%
Dans                                                         5                 3%
Muziek (incl. zang)                                    26               17%
Nieuwe media                                           11                 7%
Schrijven (proza en poëzie)                          4                 3%
Theater                                                     25               16%
Anders                                                       5                 3%

Nieuwe versus bestaande projecten
Het is bijzonder dat het bij 108 van de 156 projecten gaat om een nieuwe groep, die naar aanleiding van dit initiatief ontstaat. In 39 gevallen gaat het om bestaande groepen die overigens openstaan voor nieuwe deelnemers. In de overige gevallen is dit niet bekend.

De gehonoreerde projecten krijgen allemaal een plek op de inspiratiepagina van de website van Lang leve kunst.

 

Delen