abonneer op nieuwsbrief
Volg ons op    Facebook     Linkedin
mijn account
Contact  •  English Summary  •  A A A

Subsidieprogramma’s

Welk programma?

Fonds Sluyterman kent vijf programma’s met verschillende doelstellingen, budgetten en looptijden.
Wij nodigen u van harte uit een aanvraag in te dienen.

  Reguliere aanvraag Themaprogramma Premieplan Gouden Dagen Programma Caribisch deel van Koninkrijk
Doelstelling

Bevorderen van de kwalitieit van ­leven van ­kwetsbare ouderen

Kernbegrippen:

  • zingeving
  • waardigheid
  • autonomie
  • welbevinden

Lang Leve Kunst
156 projecten ontvingen max € 3000 en 10 kwartiermakers verbinden de wereld van kunst & cultuur met die van zorg & welzijn.

Stimuleren van lokale, kleinschalige activiteiten voor ouderen

Stimuleren van zorginstellingen om extra culturele en recreatieve activiteiten voor hun bewoners en ouderen uit de wijk te organiseren

Activeren van ouderen

Bevorderen deskundigheid

Aanvrager

Organisatie gevestigd in Nederland

Organisatie gevestigd in Nederland

Lokale organisatie of de lokale afdeling van de deelnemende organisatie
Particulier initiatief in samenwerking met participant

Zorginstelling die deelnemer is aan het Gouden Dagen Programma

Organisatie gevestigd op de Antillen

Looptijd

Toegekend bedrag blijft twee jaar beschikbaar voor organisatie

2014 - 2016

Eénmalige activiteit

Tenminste drie jaar

Eén jaar
Op verzoek verlenging

Subsidievorm en bedrag

Gift, lening of garantstelling

Gift

Verdubbeling eigen fondswerving
Gebonden aan een maximum van € 2.000

Verdubbeling eigen geldwerving
Gebonden aan een maximum

Gift

Behandeltermijn

< € 17.500 binnen acht tot tien weken
> € 17.500 College van Regenten beslist en komt vier keer per jaar bijeen

Aanvraagtermijn gesloten

Participanten bepalen de behandeltermijn

Maximaal 4 maanden

Maximaal 6 maanden

Aanvraag indienen bij

Fonds Sluyterman van Loo via de quickscan
Alleen digitale aanvragen worden in behandeling genomen

U kunt uw aanvraag indienen via het reguliere programma

Premieplan

Gouden Dagen

Samenwerkende Fondsen

Betaling door

Fonds Sluyterman van Loo

Na afloop van project en goedkeuring van de afrekening

Voorschot op aanvraag

Fonds Sluyterman van Loo en Stichting RCOAK gezamenlijk, na afloop project en goedkeuring van de rekening

Organisatie waar aanvraag is ingediend
Na afloop van project en goedkeuring van de afrekening

Gouden Dagen
Per jaar achteraf, aan de hand van resultaten eigen fondsenwerving

Adviescollege op desbetreffend eiland
75% na ontvangst toekenning
Het overige bedrag na afloop project en goedkeuring van de afrekening

Delen